Palautekyselyt

Tuotos 1 tehtävä 2.3 - Nuoret mukaan ideointiin - työpajat nuorille

Tämän tehtävän tarkoituksena on ideoida yhdessä nuorten kanssa Nuorisokortin mahdollisuuksia sekä tiedottaa heille nuorisokortista yleensä ja koota nuorten toiveita ja odotuksia.

Pilotoinnin aikana jokaisella kumppanilla on Ideat-työpaja nuorten kanssa, jotta 1) tiedotettaisiin nuorille nuorisokortista ja 2) kysyttäisiin ideoitaan missä ja miten he haluavat käyttää korttia ja miten he näkevät mahdolliset pelielementit , kuten pisteiden kerääminen ja palkintojen saaminen toiminnan perusteella

- Kutsu työpajaan 5-10 nuorta. Korjaamotilanteesta riippuen voit ottaa mukaan myös enemmän ihmisiä.
- Sinulla voi olla useita työpajoja. Täytä tämä asiakirja jokaiselle työpajalle. Lopuksi koota tulokset yhteen asiakirjaan.
- Liitä tähän asiakirjaan todisteet, kuten työpajasta otetut valokuvat.

Ladataan...