správa uživatelů

Správa obsahu

Do sekce správy uživatelů se dostanete tak, že vyberete kolečko v pravém horním rohu a zvolíte "Administrace " se dostanete do zobrazení správy obsahu. Chcete-li spravovat uživatelské profily, vyberte „ Uživatelské účty“ .

skupiny a uživatelé

První "stromový pohled" zobrazuje všechny skupiny a uživatele, kteří patří do skupin.

seznam uživatelů

Na stránce seznamu uživatelů můžete vyhledávat různé uživatele, upravovat jejich informace a vytvářet nové účty.

Přečtěte si více o seznamu uživatelů v "seznamu uživatelů" jednotky v této příručce

skupiny uživatelů

Skupiny uživatelů se používají k poskytování přístupu k různým oprávněním. Můžete také zobrazit všechny uživatele ve skupině a upravit jejich informace.

Přečtěte si více o uživatelských skupinách z jednotky "skupiny uživatelů" této příručky.

Výhody

Výhody lze použít k poskytnutí určitého druhu výhody skupině nebo uživateli. Mohou to být například volný vstup do plavecké haly nebo tělocvičny.

Přečtěte si více o výhodách jednotky „výhody“ této příručky.

souhrn

Souhrn zobrazuje některé základní statistiky používání webu.