DOBRO DOŠLI!

YOUTH CARD – KARTICA ZA MLADE je projekt financiran iz Erasmus+ programa Europske unije i traje od lipnja 2019. do konca 2021. godine.

Na ovim mrežnim stranicama pronaći ćete informacije o događanjima koja se organiziraju u okviru projekta ili ih projekt prati, kao i alate razvijene u okviru projektnih aktivnosti.

YOUTH CARD – KARTICA ZA MLADE razvija digitalne alate koji podupiru rad s mladima, istovremeno povezujući organizacije koje su na tom polju aktivne, rasprostranjuje usluge i aktivnosti dostupne mladima te prikuplja statističke podatke koji se mogu koristiti za uključivanje mladih u aktivnosti koje ih najviše zanimaju, na mjestima gdje su najpotrebnije.

Dodatno, ti alati uključuju moderne, inovativne mehanizme za aktiviranje mladih u društvenom životu, razvoj sustava nagrađivanja i gejmifikacije, ciljanih dobrobiti, kao i mogućnost da mladi ljudi kreiraju vlastiti Životopis Aktivnosti (CV Activity). Držimo da se mladi na taj način izravno osnažuju za prepoznavanje vlastitih prednosti i da im to pomaže u definiranju budućih zanimanja i pronalaženju posla.

Statističko prikupljanje informacija o interesima i sudjelovanju mladih u aktivnostima, njihovo prosljeđivanje u alate koji se koriste za reviziju rada s mladima, također podiže razinu profesionalnosti u evaluaciji cijelog područja rada.

Kako bismo to postigli, ovaj projekt razvija tri proizvoda u svih pet partnerskih zemalja ovoga projekta: Češkoj Republici, Finskoj, Hrvatskoj, Njemačkoj i Portugalu.

Partnerske organizacije u svakoj od zemalja, pozvane su da se uključe u Ekosustav Kartice za mlade,  povezuju se, prikupljaju dokaze o efektima provedenih aktivnosti i doprinose razvoju onih značajki koje su usko povezane s osnaživanjem mladih ljudi i njihovog Životopisa Aktivnosti.  

U konačnici, bit će razvijena mobilna aplikacija koja podržava sve uključene u programe i aktivnosti, osobito mlade kojima će pomoći u pronalaženju njima zanimljivih sadržaja, razvijajući Ih u aktivne članove svojih zajednica.

Za profesionalce uključene u rad s mladima, ovaj projekt će također iznjedriti Priručnik za obuku o kontinuiranom razvoju Kartice za mlade i pronalaženju kanala za pripajanje Ekosustava Kartice za mlade u njihov rad. Pored toga, bit će priređene i Preporuke u kojima se donositelje odluka informira o nalazima i zaključcima projekta.

Procjenjujemo da projekt Youth Card - Kartica za mlade ima nacionalni potencijal, a u ciljeve ubrajamo uspostavljanje regionalnog Ekosustava Kartice za mlade. Do završetka projekta, svaka partnerska regija (organizacija) će na raspolaganju imati konkretne statističke dokaze o interesima i potrebama mladih, koji doprinose razumijevanju njihovih interesa i, posljedično, razvijanju ponude društvenih programa u skladu s aktualnim interesima.

Dugoročno gledano te se informacije mogu koristiti za “miješanje” i kombiniranje programa, aktivnosti i usluga i njihovo financiranje.

Finska nacionalna agencija za obrazovanje je Youth Card proglasila najboljim projektom dobre prakse. 

Login Sign up

Youth Card App is now available for download!

16.1.2022

The Youth Card App is now availably for download in both Google Play and Apple App store.

Youth Card helped to keep Youth spaces open during COVID - City of Joensuu is rewarded

7.12.2021

the City of Joensuu was rewarded at the "Kuntatyö2030" gala in Helsinki on December 7th, for a good ...

Youth Card project has received funding!

17.4.2019

The Finnish National Agency has chosen YOUTH CARD - project for funding with the planned budget. The project starts ...