VÍTEJTE!

 YOUTH CARD je projekt financovaný z programu Erasmus +. Tento projekt probíhá od června 2019 do konce roku 2021.

Na tomto webu najdete informace o projektu, jeho aktivitách i výstupech.

Projekt KARTA MLADÝCH vytvoří podpůrný digitální nástroj pro práci s mládeží. Tento nástroj bude sloužit organizacím v terénu, bude podporovat služby pro mladé, a také umí shromažďovat statistická data, která ukáží, které služby jsou mladými lidmi žádané.

Karta mladých má i další funkce, které podporují motivaci mladých, vnáší do využívání služeb herní prvky a podporuje mladé lidi v jejich pozitivním rozvoji.

Karta mladých zvyšuje profesionalitu služeb v konkrétním městě či regionu. Činí tak prostřednictvím digitálních služeb, sběrem a vyhodnocováním statistických údajů o tom, které služby a v jaké míře mladí lidé využívají.
V průběhu realizace projektu bude karta mladých pilotně testována v pěti zemích EU; konkrétně v Chorvatsku, České republice, Finsku, Německu a Portugalsko.

Díky pilotnímu testování vznikne ekosystém karet mladých, a ten bude složit sítím organizací, které mladým poskytují služby. Bude vytvořena také mobilní aplikace, která mladým lidem usnadní používání karty i nacházení služeb a aktivit v regionu, kde žijí. To podpoří rozvoj místních komunit.

Pro profesionály pracující s mládeží projekt vytváří školicí příručku pro profesní rozvoj a hledání způsobů, jak začlenit ekosystém Karet mladých do jejich práce. Bude také vytvořen dokument s doporučeními, který informuje tvůrce místních politik o praktických zkušenostech získaných v průběhu realizace projektu.

Projekt je realizován organizacemi, které mají praktické zkušenosti s prací s mládeží. V každé účastnické zemi vznikne síť organizací využívajících ekosystém karet mladých. Karty mladých budou v průběhu projektu využívat tisíce mladých lidí. Protože výstupy mají potenciál pro národní dopad v každé členské zemi, budou výsledky šířeny prostřednictvím národních partnerů v jejich zemi.
Na konci projektu bude mít každý zúčastněný region nebo organizace lepší znalosti o potřebách mladých lidí i o službách, které využívají či chtějí využívat.
Z dlouhodobějšího hlediska lze tyto informace využít k nasměrování služeb i financování k co nejlepšímu využití zdrojů dostupných pro toto odvětví.

Karta mladých byla vybrána jako projekt nejlepší praxe finskou národní agenturou pro vzdělávání.


 

Login Sign up

Youth Card App is now available for download!

16.1.2022

The Youth Card App is now availably for download in both Google Play and Apple App store.

Youth Card helped to keep Youth spaces open during COVID - City of Joensuu is rewarded

7.12.2021

the City of Joensuu was rewarded at the "Kuntatyö2030" gala in Helsinki on December 7th, for a good ...

Youth Card project has received funding!

17.4.2019

The Finnish National Agency has chosen YOUTH CARD - project for funding with the planned budget. The project starts ...